fbpx

รวม ที่เที่ยว : คยองซังบุกโด

รวมที่เที่ยว : คยองซังบุกโด

วัดบงจองซา (ฺBongjeongsa Temple) | หมู่บ้านซอนบิซน (Seonbichon Village) | สถาบันขงจื้อ โซซูซฮวอน (Sosuseowon Confucian Academy)